Nikola Đura, bacc.ing.aedif.

Nikola Đura, bacc.ing.aedif.

vanjski stručni suradnik
nikola.dura@building.com.hr
0954880702

Nikola Đura  je vanjski stručni suradnik na poslovima projektiranja i energetskog certificiranja. Završio je studij građevinarstva na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.