Leonardo Lukavski, bacc.ing.mech.

Leonardo Lukavski, bacc.ing.mech.

projektant - konzultant suradnik
lukavski.tesla@gmail.com
0976413247

Leonardo Lukavski radi kao “projektant – konzultant suradnik”.  Završio je studij mehatronike na Sveučilištu Sjever Varaždin.