Ivana Knežević, mag.oec.

Ivana Knežević, mag.oec.

voditeljica robne marke
ivana.knezevic@tesla.com.hr
0953925516

Ivana Knežević zaposlena je na radnom mjestu “voditeljica robne marke”.  Završila je studij Ekonomike poduzetništva na Fakultetu organizacije i informatike.