David Bušnja, bacc.ing.aedif.

David Bušnja, bacc.ing.aedif.

projektant - konzultant suradnik
david.busnja@tesla.com.hr
+385 (0) 95 488 0702

David Bušnja zaposlenik je sektora “ZGRADARSTVO” na radnom mjestu projektanta-konzultanta suradnika. Završio je studij građevine na Sveučilištu Sjever Varaždin.