Bojan Bregović, ing.el.

Bojan Bregović, ing.el.

samostalni projektant - konzultant
bojan.bregovic@tesla.com.hr
++385 (0)95 4488 070

Bojan Bregović zaposlenik je sektora “ELEKTROTEHNIKA” na radnom mjestu samostalnog projektanta-konzultanta. Završio je studij elektrotehnike na Sveučilištu sjever Varaždin.