Alen Kišić, bacc.ing.aedif.

Alen Kišić, bacc.ing.aedif.

projektant - konzultant suradnik
alen.kisic@building.com.hr
0954880702

Alen Kišić zaposlen  na radnom mjestu “projektant – konzultant suradnik”.  Završio je studij građevinarstva na Sveučilištu Sjever Varaždin.