Energetska obnova Područne škole Julijane E. Drašković Cvetlin

Technical Specifications:

  • Građevina:  Energetska obnova zgrade - Područna škola Julijane E. Drašković Cvetlin - na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Općina Bednja
  • Lokacija: Jazbina Cvetlinska 122, 42253 Bednja
  • GBP: cca 1290,00 m2
  • Vrijednost projekta: 875.419,75 kn + pdv

Tvrtka TESLA d.o.o. izradila je projektno-tehničku dokumentaciju za energetsku obnovu Područne škole Julijane E. Drašković Cvetlin koja obuhvaća:

  1. Arhitektonski projekt – Energetska obnova toplinske ovojnice
  2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite
  3. Strojarski projekt – Modernizacija sustava grijanja

Navedeni projekti su finalizirani, te su radovi izvedeni u 2019. godini.

Povratak na naslovnu / reference