PREZENTACIJE

 

 

2020 Prezentacija tvrtke TESLA d.o.o. “Energetska obnova obiteljskih kuća” održana u Kino dvorani u Ivancu 24.06.2020. u suradnji sa Gradom Ivancom i  Poslovnom zonom Ivanec d.o.o.
2019 Prezentacija tvrtke TESLA sa  Dana karijera, „Connect Day“ na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru u Varaždinu.
2019 Prezentacija glavnog projekta energetske obnove zgrade ETC Mačkamama (Dječji vrtić) na lokaciji Gacka ulica 1, 1A i 4, Osijek
2019 Prezentacija glavnog projekta energetske obnove zgrade/skupa zgrada (Konstantinova kupelj, Bazen 5, Hotel
Terme, Konstantinov dom) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
2019 Prezentacija glavnog projekta energetske obnove rehabilitacijsko-smještajnog objekta “Minerva” Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
2019  Video prezentacija sa završne konfenrencije projekta “Energetska obnova zgrade – Područna škola Nedeljanec, na adresi Varaždinska 108, Općina Vidovec”
2018.
2018.
 2018.  Video prezentacija sa završne konfenrencije projekta “Energetska obnova zgrade – Područna škola Julijane E. Drašković Cvetlin – na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Općina Bednja”  
 2018. Prezentacija tvrtke TESLA sa Dana otvorenih vrata na otvorenih vrata Geotehničkog fakulteta na temu održivog razvoja – “zelena radna mjesta” TESLA - Geotehnički trening