Politika Privatnosti

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA (GDPR)

Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite, izmjene su moguće i bit će prikazane na ovoj WEB stranici.

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji Tesla d.o.o., Horvatsko 18, 42240 Ivanec (dalje u tekstu: “TESLA”) obrađuje Vaše osobne podatke.

TESLA je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

TESLA je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: info@tesla.com.hr ili na adresu: ul. Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi:

 • Osiguravanja pružanja tražene usluge
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • Promocije naših usluga u skladu Vašim ukazanim interesom
 • Naše interne statističke obrade podataka
 • Mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih vezanih promidžbenih materijala

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: info@tesla.com.hr ili na adresu: ul. Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz svih vrsta ugovora, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada nas kontaktirate, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.).

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

Kategorije osobnih podataka

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka tj. politike privatnosti:

 • Ime i Prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa
 • E-mail
 • Broj telefona i/ili faksa
 • Broj kartice
 • Osobni identifikacijski broj
 • Ostali podaci koje razmijenite s nama, a želite da ostanu tajni

Kod sklapanja ugovora o uslugama potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, OIB, IBAN računa i drugo radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije, uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na mrežnoj stranici TESLA, kada komunicirate s nama telefonski ili e-poštom, Vašu povijest naručivanja TESLA proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili dostavite u svrhu izdavanja ponude.

Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte Tesla d.o.o. na adresu: ul. Đure Arnolda 8, 42440 Ivanec ili na adresu e-pošte: info@tesla.com.hr  ili pročitajte Pravila privatnosti na mrežnoj stranici. Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što TESLA razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. TESLA će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. TESLA će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime TESLA. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan prodajnih centara. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za TESLA mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Zapošljavanje u TESLA d.o.o.

Za obradu Vaše prijave na natječaj za posao ili Vaše otvorene molbe za posao obrađuju se sljedeći podaci:
1. Ime i prezime
2. Datum rođenja i spol
3. Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
4. E-mail adresa
5. Broj telefona i/ili mobitela
6. Činjenica posjedovanja vozačke dozvole i vrste vozila kojima smijete upravljati
7. Podatak jeste li osoba s invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
8. Podaci o školovanju i kompetencijama (završena škola ili fakultet, stručna sprema, zanimanje, položeni stručni ispiti ako se zahtijevaju za određeno radno mjesto, znanja stranih jezika)
9. Podaci o prijašnjim zaposlenjima (naziv poslodavca, radno mjesto, trajanje).

Osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja selekcijskog postupka u natječaju za koji ste se prijavili i/ili prilikom podnošenja otvorene molbe za posao, za evaluaciju Vaše prijave za zapošljavanje, za provjeru Vaših podataka, komunikaciju s Vama tijekom postupka, obradu i odgovor na natječaj za posao ili na otvorenu molbu za posao, za vođenje evidencije o zaprimljenim molbama radi budućih potreba za djelatnicima. U slučaju pozitivnog ishoda Vaše prijave i zapošljavanja u TESLA d.o.o., prikupljeni podaci koristit će se u svrhu zapošljavanja i postati dio Vašeg dosjea zaposlenika.

Pravna osnova za obradu podataka osoba koje se javljaju na natječaj za posao je poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Pravna osnova za obradu podataka osoba koje šalju otvorenu molbu za posao u TESLA d.o.o. je privola ispitanika (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Vaši osobni podaci bit će dostupni onim djelatnicima koji sudjeluju u selekcijskom procesu (djelatnici ljudskih potencijala, osobe nadređene djelatniku za radno mjesto na koje se kandidat prijavio, Upravi te eventualno drugim djelatnicima čije je mišljenje relevantno za donošenje odluke o potencijalnom zapošljavanju) i to za vrijeme za koje natječaj za posao traje i/ili ako ste dostavili otvorenu molbu za posao ili ste dali Vašu suglasnost dok ne povučete Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka, odnosno do opoziva, ali u svakom slučaju najdulje 5 godina.

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako nam niste dali potrebne osobne podatke, neće biti moguće obraditi Vašu prijavu na natječaj i/ili otvorenu molbu.

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Poveznice

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu.

Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, TESLA d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Popis kolačića koje prikupljamo za normalni rad web trgovine

Ova web-stranica trenutno ne koristi kolačiće.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo staviti Vas na našu mail listu – trenutak dozvole, Vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste putem poveznica koje se nalaze unutar svake komunikacije ili slanjem direktnog zahtjeva. Nakon toga, Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu interne statističke obrade podataka.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Tesla d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Tesla d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.