MISIJA I VIZIJA

MISIJA

Sa korijenima još od 1976.  iz obiteljskog obrta za izvođenje i održavanje elektroinstalacija osnovana je 2010. godine tvrtka TESLA d.o.o. Razlog osnivanja tvrtke TESLA d.o.o. je bio stvoriti formalnu platformu koja će omogućiti grupi vrsnih inženjera i stručnjaka različitih profila da svoj potencijal pretvore u nove konkretne projekte i aplikativna tehnička rješenja.

U samom početku rada, tvrtka se orijentirala na pružanje intelektualnih i komercijalnih usluga iz područja raznih tehničkih struka, a posebno elektrotehnike, strojarstva i graditeljstva. Usluge koje pružamo su vezane uz projektiranje, nadzor, konzalting, inženjering, proizvodnju, izvođenje, održavanje, ispitivanje i prodaju opreme, postrojenja i građevina. Poseban naglasak kod realizacije svakog projekta dan je na energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.

U temelje tvrtke su ugrađene stručnost i kreativnosti koje u sinergiji daju originalna rješenja i stvarnu dodanu vrijednost. U svom radu uvijek težimo da su naša rješenja primjenjiva odnosno aplikativna na način koji je prilagođen specifičnim potrebama krajnjeg korisnika. Kao imperativ u poslovnoj komunikaciji sa našim partnerima i investitorima stavljamo na prvo mjesto profesionalnost, točnost i jezgrovitost.

Želimo zadovoljne korisnike naših projekata sunčanih elektrana, javne rasvjete, energetske obnove zgrada i kuće te izradi energetskih certifikata kako bi mogli biti među vodećim regionalnim tvrtkama specijaliziranim za ta stručna područja.

U jednoj rečenici… Naša misija je kroz tvrtku TESLA d.o.o. ostvariti značajan utjecaj na energetske uštede u kućanstvu, zgradama, industriji, općinama i gradovima izradom i sprovođenjem projekta energetske obnove kuća ili zgrada i javne rasvjete te gradnjom sunčanih elektrana.

VIZIJA

Dalji razvoj i punu profilaciju tvrtke u budućnosti vidimo u pronalaženju aplikativnih rješenja na projektima sunčanih elektrana, javne rasvjete, energetske obnove zgrada i kuće te izradi energetskih certifikata.

Cilj nam je ostati na Europskoj razini konkurentnosti koju ćemo ostvariti trajnim i neumoljivim stjecanjem novog znanja i vještina te stalnim stručnim usavršavanjem uz beskompromisni profesionalizam, a sve kako bi ostvarili pozitivan učinak na smanjenje potrošnje energenata u kućanstvu, zgradama, industriji, općinama i gradovima. Na taj način ostvariti ćemo pozitivan utjecaj na okoliš i učiniti budućnost boljom.

U jednoj rečenici… Naša vizija je TESLA d.o.o. kao snažna firma s bogatim iskustvom i vrhunskim kadrovima koja operativno i krajnje praktično rješava probleme vezane uz smanjenje potrošnje energenata i vode.