Projekti i nadzor radova za obiteljske kuće

Vodimo Vas kroz cijeli proces izrade potrebne dokumentacije i ishođenja dozvola!


#

Nudimo usluge ovlaštenih arhitekata i inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva određene zakonskom regulativom i potrebama investitora.

 

ARHITEKTONSKI PROJEKTI
 • novogradnja, modernizacija, rekonstrukcija,
 • klasična zidana, montažna i zelena gradnja
 • niskoenergetska i pasivna gradnja
 • troškovnik materijala i radova, procjena troškova, tehnički opisi za provedbu javne nabave
GRAĐEVINSKI PROJEKTI
 • statički proračun konstrukcije
 • projekt vodovoda i kanalizacije
 • troškovnik materijala i radova, procjena troškova, tehnički opisi za provedbu javne nabave

 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI
 • novogradnja, modernizacija, rekonstrukcija,
 • smanjenje troškova za električnu energiju
 • elektroinstalacije, rasvjeta, vatrodojava, protuprovala, videonadzor, pametne kuće, ozvučenje, automatika, gromobran, srednji napon, niski napon…
 • troškovnik materijala i radova, procjena troškova, tehnički opisi za provedbu javne nabave
STROJARSKI PROJEKTI
 • novogradnja, modernizacija, rekonstrukcija,
 • sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije
 • solarni kolektori
 • troškovnik materijala i radova, procjena troškova, tehnički opisi za provedbu javne nabave
PROJEKTANTSKI NADZOR
 • valorizacija izmjena tokom građenja
 • otklanjanje nedostataka u projektnoj dokumentaciji
 • projekti izvedenog stanja
STRUČNI NADZOR
 • nadzor nad izvođenjem radova
 • sudjelovanje na tehničkom pregledu i primopredaji
 • ovjera građevinske knjige i situacija (računa)