Integralna energetska obnova u zgradarstvu

Smanjite troškove vezane uz energiju! Usluge ovlaštenih arhitekata te inženjera elektrotehnike, strojarstva i građevinarstva određene zakonskom regulativom i potrebama investitora. Fokus usluga je na povećanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu uz optimiziranje vrijednosti zahvata s uštedama u energentima i vodi – troškovno optimalni zahvati

GLAVNI PROJEKTI INTEGRALNE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
 • ARHITEKTONSKI – obnova toplinske ovojnice zgrade: fasada, prozori i vrata, krovovi, stropovi, toplinski mostovi
 • STROJARSKI: modernizacija sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, toplinski kolektori, dizalice topline
 •  ELEKTROTEHNIČKI: modernizacija rasvjete, upravljanje strojarskim krugovima, sunčane elektrane
APLIKACIJE ZA HR I EU FONDOVE
 • izrada opisa projekta i pripadajućih proračuna
 • popunjavanje obrazaca
 • ishođenje potrebnih dozvola
PROJEKTANTSKI NADZOR
 • valorizacija izmjena tokom građenja
 • otklanjanje nedostataka u projektnoj dokumentaciji
 • projekti izvedenog stanja
STRUČNI NADZOR
 • nadzor nad izvođenjem radova
 • sudjelovanje na tehničkom pregledu i primopredaji
 • ovjera građevinske knjige i situacija (računa)