Tvrtka TESLA d.o.o. nudi uslugu lociranja i detekcije kablova u zemlji

Uređaj koji pritom koristimo je   MXL4 PRECISION LOCATOR čije tehničke specifikacije se nalaze na sljedećem linku.Usluga uključuje slijedeće aktivnosti inženjera elektrotehnike:

  • Upoznavanje s stanjem na terenu i postojećom dokumentacijom te razgovor sa predstavnicima korisnika
  • Detekcija metalnih objekata ispod površine zemlje u zoni interesa naručitelja
  • Razlučivanje ciljane instalacije od ostalih metalnih objekata ispod površine zemlje
  • Lociranje trase ciljane instalacije
  • Označavanje trase ciljane instalacije oznakom na zemlji u razmacima po procjeni inženjera (sprej, kreda, kolčić)
  • Detekcija dubine ukopa ciljane instalacije (ovisno o karakteristikama tla na terenu)

Nakon uspješno odrađenih navedenih aktivnosti od strane inženjera elektrotehnike pristupa se aktivnostima iz geodetske struke:

  • Snimanje na zemlji označene trase geodetskom točnošću
  • Izrada geodetskog situacijskog nacrta snimljenih trasa (.dwg format)
  • Izrada geodetskog elaborata