Javna rasvjeta

Proširenje, modernizacija, novogradnja


#

Nudimo uslugu kompletne i cjelovite podrške operaterima (vlasnicima) javne rasvjete kod proširenja, modernizacije, vođenja, analize ili postizanja ušteda na sustavima javne rasvjete.

Projekt javne rasvjete
 • elektrotehnički projekti javne rasvjete
 • ishođenje potrebnih dozvola
 • usklađenje tehničkih rješenja s važećim normama
 • optimizacija rješenja za ostvarenje nižih troškova izgradnje, održavanja i pogona
Energetski pregled javne rasvjete
 • zakonska obaveza operatera javne rasvjete
 • namijenjeno za gradove, općine i županije
 • podloga za donošenje odluka i uočavanje nedostataka
„Katastar“ javne rasvjete
 • prostorno lociranje svjetiljka javne rasvjete
 • definiranje svake svjetiljke njezinim karakteristikama
 • nezaobilazni dokument kod kvalitetnog vođenja i održavanja sustava javne rasvjete
Aplikacije za HR i EU fondove
 • izrada opisa projekta i pripadajućih proračuna
 • popunjavanje obrazaca
 • ishođenje potrebnih dozvola
Elaborat uštede na troškovima javne rasvjete
 • prijedlog mjera uštede radi smanjenja troškova pogona i održavanja sustava javne rasvjete
 • definiranje točnih tehničkih rješenja uz izradu pripadajućeg troškovnika