Ispitivanja i mjerenja

Široki spektar ispitivanja i mjerenja elektrotehničkih instalacija i građevinskih elemenata!


#

Tvrtka TESLA d.o.o. nudi uslugu ispitivanja građevinskih elemenata i elektrotehničkih instalacija u pogledu sigurnosti te mjerenje različitih elektrotehničkih i drugih fizikalnih veličina s naglaskom na energetsku učinkovitost.

ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJE

 

 

 

 • otpor izolacije (8,00 kn/mj.mj)
 • indirektni dodir (8,00 kn/mj.mj)
 • osvjetljenost (20,00 kn/mj.mj)
 • panik rasvjeta (25,00 kn/mj.mj)
 • uređaj za isključenje u slučaju hitnosti (50,00 kn/kom)
 • niskonaponski razdjelnik (250,00 kn/kom)
 • detekcija podžbukne instalacije (150,00 kn/h)
 • podešavanje zaštite na prekidačima (100 kn/kom)
 • RCD (FID) (ZUDS) uređaj (50 kn/kom)
 • minimalni trošak ispitivanja (paušal) (400,00 kn/kpl)
ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE
 • vizualni pregled (uključen u cijenu)
 • otpor uzemljivača (30,00 kn/mj.mj)
 • izrada revizione knjige (100,00 kn/kpl)
ISPITIVANJE TERMOVIZIJSKOM KAMEROM

TERMOGRAFSKI SNIMAK:

 • stroja uz osnovnu analizu (200,00 kn/kom)
 • objekta uz osnovnu analizu (50,00 kn/fotografiji)
 • vrelovodnih i parovodnih instalacija (17,50 kn/m)
 • ravnih izoliranih obloga i parnih blokova (12,50 kn/m2)
 • izrada protokola (izvješća) IC snimanja prema normi HRN EN 473 (ili ISO 9712) (2.500,00 kn/kpl)
 • izrada podloga snimane lokacije na CD-u (1.500,00 kn/kpl)
 • minimalni trošak ispitivanja (paušal) (400,00 kn/kpl)
ISPITIVANJE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • mjerenje prema normi IEC 61000-4-30 CLASS A
 • izvještaj prema normi EN 50160
 • najam i instalacija instrumenta (270 kn/dan)
 • izrada protokola (izvješća) (1.500,00 kn/kpl)
MJERENJE RADIOAKTIVNOSTI
 • mjerenje radioaktivnog alpha-, beta- i gama zračenje
 • Geigerov brojač
 • materijal / prehrambeni artikl / predmet (10,00 kn/mj.mj)
 • minimalni trošak ispitivanja (paušal) (200,00 kn/kpl)
MJERENJE TEMPERATURE, VLAGE, STRUJANJA ZRAKA, PROTOKA, BUKE, STRUJE, NAPONA, …
 •  kontinuirano mjerenje različitih električnih i neelektričnih veličina trenutno ili kroz određeni vremenski period (sat – dan – tjedan)
 • najam i instalacija instrumenta (50 – 150 kn/dan)
 • izrada protokola (izvješća) (400,00 kn/kpl)
ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI TOPLINSKE OVOJNICE - BLOWER DOOR TEST

 

 

Što je Blower Door test?

Blower Door test služi za mjerenje propusnosti zraka u objektu tako da se na vrata ugrađuje ventilator koji stvara razliku tlaka od 50 Pa u odnosu na vanjski zrak. Sva vrata i prozori moraju biti zatvoreni kako bi se dobilo stvarno stanje propusnosti objekta. Kroz konstrukciju objekta zrak prodire van zbog razlike u tlakovima te se označava sa n50 , a to je broj volumena zraka koji se izmjeni kod razlike tlaka 50 Pa u jednom satu.

Obavezno je vršiti Blower door test za uporabnu dozvolu za zgrade u kontinentalnoj hrvatskoj s proračunatom energetskom potrebom 25 kWh/m2 ili manje, dok za primorsku taj broj iznosi 50 kWh/m2 ili manje.