SUNČANE ELEKTRANE - ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA 2021

SUNČANE ELEKTRANE - ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA 2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je novi krug poticaja za energetsku obnovu i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije vrijedan 300 miljuna kuna.

FZOEU  u okviru novog Javnog poziva sufinancira cjelovitu energetsku obnovu, kao i samostalne sustave za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije (sunčane elektrane).

 

Tvrtka TESLA d.o.o. samo u posljednje dvije godine izradila je stotinjak projekata sunčanih elektrana na obiteljskim kućama, a zajedno sa partnerskom tvrtkom TELUX d.o.o. po modelu KLJUČ U RUKE (projektiranje, dobava materijala i opreme te montaža i puštanje u rad) odrađeno je preko dvadesetak elektrana na području Varaždinske županije, od kojih je većina bila subvencionirana upravo sredstvima FZOEU.  

STOPE SUFINANCIRANJA
  • Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije, bez dodatnih mjera energetske obnove, sufinancirat će se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

– do 80% na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka (Općina Cestica, Općina Donja Voća, Općina Bednja, Općina Dekanovec, Općina Podturen,)

– do 60% na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka (Grad Lepoglava),

– do 40%, na ostalim područjima RH

Poticaji za to rezervirani su za kuće energetskih razreda minimalno C ili boljeg, koje ne trebaju mjere poboljšanja toplinske zaštite vanjske ovojnice

 

  • Cjelovita energetska obnova kuća energetskog razreda D ili lošijeg i dalje će se sufinancirati s do 60% bespovratnih sredstava i podrazumijeva obvezno povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora poput vanjskih zidova, stropa, krova, poda ili stolarije, a može uključivati i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije.
TIJEK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

  1. Potpisivanje ugovora o pripremi dokumentacije za natječaj
  2. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Terenski pregled obiteljske kuće
  3. Obaveza investitora: Prikupljanje dokumentacije potrebne za prijavu (legalnost, vlasništvo, katastar, dokaz o prebivalištu, fotodokumetacija) i dostava u TESLA-u d.o.o.
  4. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Izrada glavnog projekta fotonaponske elektrane i energetskog certifikata (ukoliko će biti zadan Javnim pozivom za sufinanciranje)
  5. Obveza investitora uz pomoć TESLA-e d.o.o. – pribaviti Obavijest o mogućnosti priključenja od strane HEP-a
  6. Obaveza investitora: Online prijava na Javni poziv

PRIPREMITE DOKUMENTACIJU NA VRIJEME I ISKORISTITE DRŽAVNE POTICAJE

Od 30.11.2021. biti će moguće učitati dokumente i popuniti prijavu, a samu prijavu biti će moguće poslati od 07.12.2021. (vrijeme će objaviti naknadno na stranicama Fonda), isključivo putem sustava za e-prijavu,

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel: 095 4488 070 ili putem e-maila na adresu: fn.tesla@gmail.com