JAVNI POZIV 2020 - Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu proizvodnju

JAVNI POZIV 2020 - Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu proizvodnju

UVOD – O JAVNOM POZIVU

 • Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti objavio je 29.lipnja 2020. JAVNI POZIV za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu proizvodnju
 • Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojećoj obiteljskoj kući koje su energetskog razreda minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj

NAPOMENA: predmet Poziva nisu fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju, a opravdani su troškovi izgradnje fotonaponske elektrane nastali nakon 29. lipnja 2020.

KOLIKO IZNOSI STOPA SUFINANCIRANJA?

 • stopa sufinanciranja iznosi:

– do 80% , ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka (Općina Cestica, Općina Dona Voća, Općina Bednja, Općina Dekanovec, Općina Podturen)

– do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka (Grad Lepoglava)

– do 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH

 • raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kn
 • izrada energetskog certifikata i glavnog projekta fotonaponske elektrane neće se sufinancirati

UVJETI PRIJAVE NA POZIV 

 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, a izvedeno stanje u skladu s dokumentima kojima se dokazuje legalnost
 • Najmanje 50% BPP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 bruto podne površine (BPP)
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi najkasnije od 01.lipnja 2020
 • Mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime prijavitelja
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu, vrijednost QH,nd) mora biti C, ili viši za kontinentalni dio Hrvatske, odnosno B ili viši za primorski dio Hrvatske, a što je vidljivo iz energetskog certifikata obiteljske kuće (za obiteljske kuće koje imaju energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. nije potrebno izrađivati novi)
 • Podnostelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik ili suvlasnik uz suglasnost ostalih suvlasnika

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

 • Podaci o potrošnji energenata (kWh) u posljednje tri cjelovite godine – računi ili energetska kartica, informacije o zakupljenoj snazi i vrsti priključka
 • Dokaz legalnosti sa žigom pravomoćnosti – građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju sa žigom pravomoćnosti
 • Izvadak iz zemljišne knjige (gruntovnica) – ne smije biti stariji od 30 dana od objave natječaja
 • Potvrda katastra o istovjetnosti čestica ako se broj čestice razlikuje na dokazu legalnosti ili izvatku iz zemljišne knjige
 • Dokaz prebivališta – osobna iskaznica
 • Fotodokumentacija postojećeg stanja
 • Ispunjeni i potpisani prijavni obrasci, te potpisane izjave svih vlasnika i suvlasnika obiteljske kuće
 • Izvješće o energetskom pregledu i Energetski certifikat
 • Glavni projekt fotonaponske elektrane sa troškovnikom opreme, radova i usluga

TIJEK PRIJAVE NA POZIV

 1. Potpisivanje ugovora o pripremi dokumentacije za natječaj
 2. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Terenski pregled obiteljske kuće
 3. Obaveza investitora: Prikupljanje dokumentacije potrebne za prijavu (legalnost, vlasništvo, katastar, osobna iskaznica) i dostava u TESLA-u d.o.o.
 4. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Izrada glavnog projekta fotonaponske elektrane i energetskog certifikata
 5. Obveza investitora uz pomoć TESLA-e d.o.o. – pribaviti Obavijest o mogućnosti priključenja od strane HEP-a
 6. Obaveza investitora: Priprema cjelokupne dokumentacije i slanje e-prijave na ww.fzoeu.hr od 24.08.2020. u 09:00h

ŠTO NAKON PRIJAVE NA POZIV?

 • Fond dostavlja poštom Građaninu dopis, odluku i Ugovor ukoliko su u cijelosti ispunjeni uvjeti Poziva
 • U roku od 12 mjeseci nakon što Fond korisniku dostavi Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove, izvođač radova je dužan izvesti i potpuno dovršiti radove. Izvođenje radova: sklapa se ugovor o cesiji izvođaču, te je korisnik subvencije dužan uplatiti “svoj udio” izvođaču radova.
 • Nakon što su radovi izvedeni u potpunosti, potrebno je poslati svu potrebnu dokumentaciju u Fond za isplatu bespovratnih sredstava
 • U roku od 30 dana od kad Fond primi urednu i potpunu dokumentaciju sa zahtjevom za isplatu sredstava, Fond će isplatiti bespovratna sredstava na račune izvođača radova.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE STOJIMO VAM RASPOLAGANJU NA eo.tesla@gmail.com ILI NA BROJU TELEFONA 042 488 070!