Zrakopropusnost nakon energetske obnove - blowerdoor test

Zrakopropusnost nakon energetske obnove - blowerdoor test

Za izračun toplinskih gubitaka određene zgrade osim klimatskih podataka potrebno je definirati građevne elemente, prijenos topline prema tlu, toplinske mostove, prozore i vrata, te toplinske dobitke i gubitke. Gotove sve parametre izvođač, nadzorni inženjer i projektant mogu pratiti i kontrolirati prilikom gradnje, no zrakopropusnost zgrade (infiltracija – n50) može se dokazati jedino ispitivanjem. Ispitivanje zrakopropusnosti vrši se blowerdoor testom, te više o samom ispitivanju možete pročitati na našem članku koji se nalazi na ovom linku. U projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite projektant zrakopropusnost određuje prema procjeni ovisno o zahvatima koji se planiraju izvesti. Testiranje zrakonepropusnosti zgrade određuje se normom HRN EN 13829:2002 i ISO 9972 EU (2016).

Tvrtka Tesla d.o.o. ispitala je nekoliko građevina za koje su iskorištena bespovratna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

U nastavku u kratko opisujemo svojstva energetski obnovljenih zgrada i rezultate ispitivanja.

Područna škola Julijane E. Drašković Cvetlin

Vrijeme ispitivanja: prosinac, 2018.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 3.383,41 m3
Korisna grijana površina: 1.122,00 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 4,00 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,865 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 57,46%

Prilikom ispitivanja nisu uočene veće nepravilnosti od strane zrakopropusnosti zgrade.  Termovizijskim snimanjem uočena je najveća zrakopropusnost u okvirima prozora koji nisu bili dio energetske obnove.

Foto: Termogram, Tesla d.o.o.

Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Dječji vrtić Varaždin – Dravska

Vrijeme ispitivanja: prosinac, 2018.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 2.949,57 m3
Korisna grijana površina: 853,3 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 2,77 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,825 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 67,00%

Prilikom ispitivanja uočena je greška kod gipskartonskih radova te je nakon sanacije građevina ponovno ispitana.  Termovizijskim snimanjem također je uočena zrakopropusnost najvećim dijelom u prozorskim okvirima i ulaznim vratima koji nisu bili dio energetske obnove.

Foto: Termogram, Tesla d.o.o.

Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Dječji vrtić Varaždin – Kozarčeva

Vrijeme ispitivanja: prosinac, 2018.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 3.300,00 m3
Korisna grijana površina: 893,73 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 2,90 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,942 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 66,00%

Prilikom ispitivanja nisu uočene veće nepravilnosti od strane zrakopropusnosti zgrade. Termovizijskim snimanjem uočena je najveća zrakopropusnost u vratnim i prozorskim okvirima koji nisu bili dio energetske obnove.

 
Foto: Termogram, Tesla d.o.o.


Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Područna škola Nedeljanec

Vrijeme ispitivanja: siječanj, 2019.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 1.725,85 m3
Korisna grijana površina: 479,29 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 2,00 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,996 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 52,63%

Prilikom ispitivanja kao ni termovizijskim snimanjem nisu uočene nepravilnosti od strane zrakopropusnosti zgrade. U termogramu primjećujemo da u prozorskim okvirima nema propuštanja zraka.

Foto: Termogram, Tesla d.o.o.

Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Samostan Marije Suotkupiteljice Ivanečki Vrhovec

Vrijeme ispitivanja: rujan, 2019.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 5.750,94 m3
Korisna grijana površina: 1.994,54 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 2,00 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,821 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 56,95%

Prilikom ispitivanja kao ni termovizijskim snimanjem nisu uočene veće nepravilnosti od strane zrakopropusnosti zgrade. Termovizijskim snimanjem uočena je najveća zrakopropusnost u vratnim i prozorskim okvirima koji nisu bili dio energetske obnove.

Foto: Termogram, Tesla d.o.o.

Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Dječji vrtić Novi Marof

Vrijeme ispitivanja: rujan, 2019.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 3.188,66 m3
Korisna grijana površina: 884,51 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 2,00 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,217 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 13,48%

Prilikom ispitivanja kao ni termovizijskim snimanjem nisu uočene nepravilnosti od strane zrakopropusnosti zgrade. U termogramu primjećujemo da u prozorskim okvirima nema propuštanja zraka.

Foto: Termogram, Tesla d.o.o.

Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Zgrada gradske uprave Grada Lepoglave

Vrijeme ispitivanja: travanj, 2020.
Obujam grijanog dijela građevine (neto): 1.267,86 m3
Korisna grijana površina: 436,51 m2
Projektno predviđena zrakopropusnost (n50): 3,00 h-1
Ispitana zrakopropusnost (n50): 1,270 h-1
Projektirane uštede potrebne toplinske energije (QHnd): 56,04%

Prilikom ispitivanja nisu uočene veće nepravilnosti od strane zrakopropusnosti zgrade. Termovizijskim snimanjem uočena je najveća zrakopropusnost u vratnim i prozorskim okvirima, to je bilo očekivano s obzirom da zamjena istih nije bila predmet energetske obnove.

Foto: Termogram, Tesla d.o.o.

Foto: Pročelje, Tesla d.o.o.

Ukoliko su izvedeni svi radovi predviđeni energetskom obnovom, nakon ispitivanja zrakopropusnosti blowerdoor testom možemo potvrditi da su uštede koje su projektom proračunate opravdane, te da su radovi kvalitetno izvedeni.  Prema termogramima jasno vidimo da stariji prozori imaju mnogo veću zrakopropusnost od novih. Da bi projektne uštede bile jednake stvarnim uštedama, potrebno je educirati korisnike o pravilnom održavanju i provjetravanju zgrade. Više o savjesnom i energetski učinkovitom korištenju građevina možete pročitati u brošuri “Kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje”.