ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA - OSNOVNE INFORMACIJE

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA - OSNOVNE INFORMACIJE

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA – OSNOVNE INFORMACIJE

 

UVOD – O JAVNOM POZIVU

 • Vlada je izradila izmjene i dopune programa energetske obnove obiteljskih kuća
 • Nacrt izmjena i dopuna se od 30.01.2020. nalazio na javnom savjetovanju putem vladinog web portala eSavjetovanje.
 • Prema nacrtu, do kraja ožujka se očekuje raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća
 • Izvor svih informacija vezanih uz energetsku obnovu obiteljskih kuća u ovoj prezentaciji je navedeni nacrt.
 • Ovim putem napominjemo da nakon što nacrt prođe kroz savjetovanje i vrati se natrag Vladi, prije konačne izrade uvjeta za energetsku obnovu 2020. može doći do određenih promjena u odnosu na trenutno predloženi nacrt.

 

ŠTO SE SUFINANCIRA?

– napomena za mjeru toplinske izolacije krovišta: Toplinska izolacija krovišta opravdani je trošak jedino ukoliko je potkrovlje grijani prostor. Ukoliko potkrovlje nije grijani prostor, opravdani trošak je toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu.

– ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla se neće sufinancirati

 

KOLIKO IZNOSI STOPA SUFINANCIRANJA?

 • stopa sufinanciranja iznosi 60 % neovisno o lokaciji obiteljske kuće
 • izrada energetskog certifikata neće se sufinancirati. Sufinacirat će se izvođenje radova koji su navedeni u tablici ispod, te su navedeni i maksimalni iznosi sufinanciranja.
 • Pregled svih mjera i maksimalni iznosi opravdanih troškova dani su u sljedećoj tablici:

– građanima koji primaju zajamčenu minimalnu (socijalnu) naknadu sufinanciranje će iznositi 100%

 

UVJETI PRIJAVE NA POZIV 

 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, a izvedeno stanje u skladu s dokumentima kojima se dokazuje legalnost.
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 bruto podne površine (BPP)
 • Najmanje 50% BPP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu, vrijednost QH,nd) mora biti D, ili niži za kontinentalni dio Hrvatske, tj. C, ili niži za primorski dio Hrvatske.
 • Podnostelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasni

 

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

 • Ponude izvođača radova
 • Podaci o potrošnji energenata i vode u prethodne tri cjelovite godine – računi
 • Dokaz legalnosti sa žigom pravomoćnosti – građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju
 • Izvadak iz zemljišne knjige (gruntovnica) – ne smije biti stariji od 30 dana od objave natječaja
 • Potvrda katastra o istovjetnosti čestica ako se broj čestice razlikuje na dokazu legalnosti ili izvatku iz zemljišne knjige
 • Dokaz prebivališta – osobna iskaznica
 • Fotodokumentacija izvedenog stanja
 • Ispunjeni i potpisani prijavni obrasci, te potpisane izjave svih vlasnika i suvlasnika obiteljske kuće

 

TIJEK PRIJAVE NA POZIV

 1. Potpisivanje ugovora o pripremi dokumentacije za natječaj
 2. Obaveza investitora: Ispunjavanje web upitnika
 3. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Terenski pregled obiteljske kuće
 4. Obaveza investitora: Prikupljanje dokumentacije potrebne za prijavu (legalnost, vlasništvo, katastar, osobna iskaznica) i dostava u TESLA-u d.o.o.
 5. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Izrada energetskog certifikata
 6. Obaveza TESLA-e d.o.o.: Priprema cjelokupne dokumentacije i slanje na Fond

 

ŠTO NAKON PRIJAVE NA POZIV?

 • Odgovor Fonda u roku od 45 dana od zaprimanja potpune dokumentacije
 • U roku od 12 mjeseci nakon što Fond korisniku dostavi Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove, izvođač radova je dužan izvesti i potpuno dovršiti radove. Izvođenje radova: sklapa se ugovor o cesiji izvođaču, te je korisnik subvencije dužan uplatiti “svoj udio” izvođaču radova.
 • Nakon izvedenih radova izrađujemo Izvješće o završnom energetskom pregledu i izdajemo energetski certifikat obiteljske kuće nakon obnove
 • Nakon izrade energetskog certifikata potrebno je poslati svu potrebnu dokumentaciju u Fond za isplatu bespovratnih sredstava
 • U roku od 30 dana od kad Fond primi urednu i potpunu dokumentaciju sa zahtjevom za
 • isplatu sredstava, Fond će isplatiti bespovratna sredstava na račune izvođača radova.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOLIMO VAS DA SE OBRATITE ISKLJUČIVO E-MAILOM NA: eo.tesla@gmail.com