Blower door test (ispitivanje zrakopropusnosnosti toplinske ovojnice) i termovizijsko snimanje trgovačkog centra LIDL u Puli

Blower door test (ispitivanje zrakopropusnosnosti toplinske ovojnice) i termovizijsko snimanje trgovačkog centra LIDL u Puli

Za novoizgrađeni trgovački centar LIDL u Puli proveli smo Blower door test i termografsko snimanje, u cilju utvrđivanje stanja toplinske ovojnice zgrade. Uređaji koje smo pri tome koristili bili su Blower door test proizvođača Retrotec, te termovizijska kamera proizođača Fluke.

Podsjećamo da je svrha mjerenja zrakopropusnosti građevine određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade kojim možemo usporediti stvarno stanje sa projektiranim zahtjevima, otkriti propusna mjesta na omotaču zgrade i potvrditi kvalitetno izvedene radove.

Blower Door test provodi se na način da se vrata ugradi ventilator koji stvara razliku tlaka od 50 Pa u odnosu na vanjski zrak. Kako bi se dobilo stvarno stanje propusnosti objekta, svi prozori, vrata i ostali otvori moraju biti zatvoreni.

U rezultatima ispitivanja zrakopropusnosti došli smo do rezultata protoka zraka (q50) od 6.457,0 m3/h m3/h, izmjene zraka (n50) od 0,60 h-1.

Prema tehničkom propisu o racionalnoj uporabi eergije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18) članak 30. izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju, te zrakopropusnost ispitivane građevine ZADOVOLJAVA.

Uz blower door test i termovizijsko snimanje, za navedeni objekt izradili smo i energetski certifikat i plan evakuacije. U nastavku su prikazani rezultati mjerenja zrakopropusnosti i nekoliko fotografija i termovizijskih snimki s provedenog terena.