Blower door test (ispitivanje zrakopropusnosnosti toplinske ovojnice) i termovizijsko snimanje Područne škole Nedeljanec

Blower door test (ispitivanje zrakopropusnosnosti toplinske ovojnice) i termovizijsko snimanje Područne škole Nedeljanec

U sklopu projekta “Energetska obnova Područne škole Nedeljanec” proveli smo blower door test (ispitivanje zrakopropusnosnosti toplinske ovojnice) i termovizijsko snimanje navedene područne škole na lokaciji: Varaždinska 108, Općina Vidovec. Cilj ispitivanja bilo je utvrđivanje stanja toplinske ovojnice zgrade nakon provođenja radova energetske obnove. Uređaji koje smo pri tome koristili bili su Blower door test proizvođača Retrotec, te termovizijska kamera proizođača Fluke.

Svrha mjerenja zrakopropusnosti građevine je određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade kojim možemo usporediti stvarno stanje sa projektiranim zahtjevima, otkriti propusna mjesta na omotaču zgrade i potvrditi kvalitetno izvedene radove.

Blower Door test provodi se na način da se vrata ugradi ventilator koji stvara razliku tlaka od 50 Pa u odnosu na vanjski zrak. Kako bi se dobilo stvarno stanje propusnosti objekta, svi prozori, vrata i ostali otvori moraju biti zatvoreni.

U rezultatima ispitivanja zrakopropusnosti došli smo do rezultata protoka zraka (q50) od 3.493,60 m3/h, izmjene zraka (n50) od 1,9960 h-1.

Prema tehničkom propisu o racionalnoj uporabi eergije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18) članak 30. izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju, te zrakopropusnost ispitivane građevine ZADOVOLJAVA.

 

Slika – Termovizija – špalete

 

Slika – Termovizija – vrata