Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Dana 3. svibnja 2018. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je da se poziv na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” (ref oznaka KK.04.2.1.04) da će se poziv ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine.

Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstva koji je u ovom trenutku raspoloživ iznosi 300 milijuna kuna.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:
  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • vjerske zajednice
  • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

U prvom krugu spomenutog poziva tvrtka Tesla sudjelovala je na izradi projektne dokumentacije za ukupno osam građevina koje su uspješno prijavljene.

Neke od istaknutih projekta energetske obnove:

Građevina: Energetska obnova rehabilitacijsko-smještajnog objekta „Minerva“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

GBP: cca 31.880,00 m2

Vrijednost projekta: 73.222.357,25 kn + pdv.

Postotak sufinanciranja: 55% 

Građevina: Energetska obnova zgrade – Područna škola Nedeljanec, na adresi Varaždinska 108, Općina Vidovec

GBP: cca 585,00 m2

Vrijednost projekta: 883.382,75 kn + pdv.

Postotak sufinanciranja: 55%

Građevina: Energetska obnova zgrade – Područna škola Julijane E. Drašković Cvetlin – na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Općina Bednja

GBP: cca 1290,00 m2

Vrijednost projekta: 875.419,75 kn + pdv.

Postotak sufinanciranja: 55%