BLOWER DOOR TEST (ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI) I TERMOVIZIJSKO SNIMANJE ZGRADE U ZAGREBU

BLOWER DOOR TEST (ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI) I TERMOVIZIJSKO SNIMANJE ZGRADE U ZAGREBU

Dana 19.04.2018. godine proveli smo blower door test (ispitivanje zrakopropusnosnosti toplinske ovojnice) i termovizijsko snimanje jedne stambene jedinice u višestambenoj zgradi na lokaciji: Britanski trg 3, Zagreb. Cilj ispitivanja bilo je utvrđivanje stanja toplinske ovojnice zgrade prije provođenja radova energetske obnove. Uređaji koje smo pri tome koristili bili su Blower door test proizvođača Retrotec, te termovizijska kamera proizođača Fluke.

Svrha mjerenja zrakopropusnosti građevine je određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade kojim možemo usporediti stvarno stanje sa projektiranim zahtjevima, otkriti propusna mjesta na omotaču zgrade i potvrditi kvalitetno izvedene radove.

Blower Door test provodi se na način da se vrata ugradi ventilator koji stvara razliku tlaka od 50 Pa u odnosu na vanjski zrak. Kako bi se dobilo stvarno stanje propusnosti objekta, svi prozori, vrata i ostali otvori moraju biti zatvoreni.

Blower door

Zrakopropusnost građevine utječe na njezino energetsko svojstvo. Pojavljuje se zbog poroznog omotača zgrade, propusnih fuka ili zbog pukotina.

Uz mjerenje zrakopropusnosti građevine upotrebljavamo i infracrvenu kameru. Pomoću nje se može odrediti na kojem mjestu su eventualni propusti kod izgradnje građevine.

Izvršena su 12 ispitivanja u trajanju od 15 sekundu, te je kao rezultat mjerenja uzeta prosječna vrijednost. Prema tehničkom propisu za zgrade bez mehaničkog uređaja za ventilaciju izmjena zraka ne smije biti veća od 3,0 h-1, kod predmetnoga stana utvrđena zrakopropusnost iznosi 6,48 h-1, te NE ZADOVOLJAVA.

 

Podaci i rezultati provedenog ispitvanja

PREDMET ISPITIVANJA: Stambeni prostor, Britanski trg

LOKACIJA: Zagreb

KORISNA POVRŠINA: 82,5 m2

OBUJAM GRIJANOG DIJELA: 332,8 m3

UTVRĐENA RAZINA ZRAKOPROPUSNOSTI: n50 = 6,48 h-1.

 

Uspoređujući rezultate navedenog ispitivanja sa rezultatima prethodno odrađenog ispitivanja na novogradnji, dolazimo do zaključka da razlika u režijskim troškovima iznosi od 1.289,00 kn (za centralno plinsko grijanje).

Termovizijska snimka - novogradnja
Termovizijska snimka stolarije – novogradnja

 

Termovizijska snimka stolarije – stara zgrada

 

Novougrađena stolarija
Novougrađena stolarija

 

Zastarjela stolarija
Zastarjela stolarija