Ispitivanje zrakopropusnosti građevine - Blower door test

Ispitivanje zrakopropusnosti građevine - Blower door test

Tvrka Tesla nudi mjerenje zakopropusnosti građevine uređajem BLOWER DOOR.

Svrha mjerenja zrakopropusnosti građevine je određivanje zrakopropusnosti omotača zgrade kojim možemo usporediti stvarno stanje sa projektiranim zahtjevima, otkriti propusna mjesta na omotaču zgrade i potvrditi kvalitetno izvedene radove. Zrakopropusnost građevine utječe na njezino energetsko svojstvo. Pojavljuje se zbog poroznog omotača zgrade, propusnih fuka ili zbog pukotina.

Ispitivanjem blower door testom postiže se razlika tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa. Izmjereni tok zraka, sveden na obujam grijanog zraka izražava se u izmjenama zraka u jednom satu – n50 (h-1).

Kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje ne smije viti veći od n50 = 3,0 h-1, dok kod zgrada sa mehaničkim uređajem za promjetravanje ne smije biti veći od n50 = 1,50 h-1.

Uz mjerenje zrakopropusnosti građevine upotrebljavamo i infracrvenu kameru. Pomoću nje se može odrediti na kojem mjestu su eventualni propusti kod izgradnje građevine.

Kratak prikaz korištenja “blower door testa” (test zrakopropusnosti) i termovizijske kamere na tipičnim primjerima možete vidjeti u promotivnom video sadržaju.

Leave a reply