Image Map

 

SEKTOR ZGRADARSTVO

ENERGETIKA
Suvremeno okruženje u poslovnom i privatnom životu zahtjeva podizanje sve veće svijesti o pojmovima kao što su energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša. Korištenjem obnovljivih izvora energije, primjenom odgovarajućih građevinskih i strojarskih tehnika, te samim time racionalnom potrošnjom energenata, ostvaruju se značajne ekonomske uštede i postiže se “korak naprijed” u zaštiti okoliša. Sektor zgradarstvo bavi se energetskim pregledima, izradom energetskih certifikata, izradom projekata energetske obnove i pomoći pri apliciranju na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetska obnova višestambenih zgrada – Najavljen je natječaj FZOEU za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Više informacija ovdje.

 

INTEGRALNA ENERGETSKA OBNOVA U ZGRADARSTVU

ENERGETIKA
Integralna energetska obnova u zgradarstvu obuhvaća radove i usluge ovlaštenih arhitekata te inženjera elektrotehnike i građevinarstva određene zakonskom regulativom i potrebama investitora. Fokus usluga je na povećanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu uz optimiziranje vrijednosti zahvata s uštedama u energentima i vodi – troškovno optimalni zahvati.

1. PROJEKTI INTEGRALNE ENERGETSKE OBNOVE U
ZGRADARSTVU

– obnova toplinske ovojnice zgrada: (fasada, prozori i
vrata, krovovi, stropovi, rješenja toplinskih mostova)
– modernizacija sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije
– modernizacija elektroinstalacija, ugradnja CNUS
– izvedba OIE: toplinski kolektori, sunčane elektrane,
dizalice topline voda-voda i sl.

2. APLIKACIJE ZA HR I EU FONDOVE
– izrada opisa projekta i pripadajućih proračuna
– popunjavanje obrazaca
– ishođenje potrebnih dozvola

3. PROJEKTANTSKI NADZOR
– valorizacija izmjena tokom građenja
– otklanjanje nedostataka u projektnoj dokumentaciji
– projekti izvedenog stanja

4. STRUČNI NADZOR
– nadzor nad izvođenjem radova
– sudjelovanje na tehničkom pregledu i primopredaji
– ovjera građevinske knjige i situacija (računa)