Image Map

 

SEKTOR ZGRADARSTVO

ENERGETIKA
Suvremeno okruženje u poslovnom i privatnom životu zahtjeva podizanje sve veće svijesti o pojmovima kao što su energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša. Korištenjem obnovljivih izvora energije, primjenom odgovarajućih građevinskih i strojarskih tehnika, te samim time racionalnom potrošnjom energenata, ostvaruju se značajne ekonomske uštede i postiže se “korak naprijed” u zaštiti okoliša. Sektor zgradarstvo bavi se energetskim pregledima, izradom energetskih certifikata, izradom projekata energetske obnove i pomoći pri apliciranju na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetska obnova višestambenih zgrada – Najavljen je natječaj FZOEU za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Više informacija ovdje.

 

Energetski pregledi i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata

ENERGETIKA
Navednu uslugu pružamo za jednostavne i složene građevine: provođenje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata i izrada potrebnih radnih snimaka, dokaznica mjera i ostalih radnih materijala nužnih za provođenje energetskog certificiranja, a ne uključuje posebna mjerenja, izradu projekta s troškovnikom provedbe predloženih mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrade te drugih dokumenata koji bi bili izvan okvira nužnih za energetsko certificiranje

1. ENERGETSKI PREGLED
Provedba energetskog pregleda (energetski pregled i
izrada izvještaja o energetskom pregledu s prijedlogom
mjera za ostvarenje ušteda i izračunom jednostavnog
perioda povrata investicije (JPP))

2. ENERGETSKI CERTIFIKAT
Izrada energetskog certifikata (vrednovanje radnji en.
pregleda i izdavanje en. certifikata)

3. IZLAGANJE CERTIFIKATA
Javno izlaganje energetskog certifikata

4. ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE
– zakonska obaveza operatera javne rasvjete
– namijenjeno za gradove, općine i županije
– podloga za donošenje odluka i uočavanje nedostataka