TESLA TIM

TESLA TIM – O NAMA

     Sa korijenima još od 1976.  iz obiteljskog obrta za izvođenje i održavanje elektroinstalacija osnovana je 2010. godine tvrtka TESLA d.o.o. Razlog osnivanja tvrtke TESLA d.o.o. je bio stvoriti formalnu platformu koja će omogućiti grupi vrsnih inženjera i stručnjaka različitih profila da svoj potencijal pretvore u nove konkretne projekte i aplikativna tehnička rješenja.

     U samom početku rada, tvrtka se orijentirala na pružanje intelektualnih i komercijalnih usluga iz područja raznih tehničkih struka, a posebno elektrotehnike, strojarstva i graditeljstva. Usluge koje pružamo su vezane uz projektiranje, nadzor, konzalting, inženjering, proizvodnju, izvođenje, održavanje, ispitivanje i prodaju opreme, postrojenja i građevina. Poseban naglasak kod realizacije svakog projekta dan je na energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.

          U temelje tvrtke su ugrađene stručnost i kreativnosti koje u sinergiji daju originalna rješenja i stvarnu dodanu vrijednost. U svom radu uvijek težimo da su naša rješenja primjenjiva odnosno aplikativna na način koji je prilagođen specifičnim potrebama krajnjeg korisnika. Kao imperativ u poslovnoj komunikaciji sa našim partnerima i investitorima stavljamo na prvo mjesto profesionalnost, točnost i jezgrovitost.

 

     Dalji razvoj i punu profilaciju tvrtke u budućnosti vidimo u pronalaženju aplikativnih rješenja na području energetike, proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora, proizvodnji bioplina, zaštiti okoliša i istraživanju novih tehnologija za dobivanje pitke vode.

ZAPOSLENICI

Pokretačka snaga koja stoji iza uspjeha tvrtke su njezini zaposlenici. Tvrtka TESLA d.o.o. je „relativno“ mlada tvrtka koja je od osnutka 2010. godine okupila mlade, ali i iskusne, pouzdane stručnjake iz područja elektrotehnike. zgradarstva i kemije.

Goran Ribić, mag.ing.el.
Goran Ribić, mag.ing.el.
Generalni direktor
Goran Ribić generalni je direktor tvrtke TESLA d.o.o. Zvanje magistra inženjera elektrotehnike stekao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Ujedno je i: -ovlašteni inženjer elektrotehnike -ovlašteni energetski certifikator -ovlašteni termografista
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Voditelj sektora zgradarstvo
Jerko Bošković voditelj je sektora "ZGRADARSTVO". Završio je studij građevine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Ujedno je i: ​Ovlašteni energetski certifikator - ​Modul 2 O​vlašteni inženjer građevinarstva​ Ovlašteni voditelj građenja Certificiran​i stručnjak za zelenu gradnju ​
Rosana Ribić, doc.dr.sc.
Rosana Ribić, doc.dr.sc.
Vanjski suradnik
Rosana Ribić diplomirala je i doktorirala kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u znanstvenim istraživanjima (izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti) i u nastavi (izabrana je u znanstveno-nastavano zvanje docent, predaje na Sveučilištu Sjever). Posjeduje certifikat u području javne nabave i certifikat
Dario Kornet, bacc.ing.el.
Dario Kornet, bacc.ing.el.
projektant - konzultant suradnik
Dario Kornet zaposlenik je sektora "ELEKTROTEHNIKA" na radnom mjestu "projektant - konzultant suradnik".  Završio je studij elektrotehnike na Sveučilištu Sjever Varaždin.
David Bušnja, bacc.ing.aedif.
David Bušnja, bacc.ing.aedif.
projektant - konzultant suradnik
David Bušnja zaposlenik je sektora "ZGRADARSTVO" na radnom mjestu projektanta-konzultanta suradnika. Završio je studij građevine na Sveučilištu Sjever Varaždin.
Alen Begovac, bacc.ing.el.
Alen Begovac, bacc.ing.el.
samostalni projektant - konzultant
Alen Begovac zaposlenik je sektora "ELEKTROTEHNIKA" na radnom mjestu samostalnog projektanta - konzultanta. Završio je studij elektrotehnike na Sveučilištu Sjever Varaždin.
Bojan Bregović, ing.el.
Bojan Bregović, ing.el.
samostalni projektant - konzultant
Bojan Bregović zaposlenik je sektora "ELEKTROTEHNIKA" na radnom mjestu samostalnog projektanta-konzultanta. Završio je studij elektrotehnike na Sveučilištu sjever Varaždin.
Filip Šagij, bacc.inf.
Filip Šagij, bacc.inf.
Stručni suradnik
Filip Šagij zaposlenik je sektora "ZGRADARSTVO" na radnom mjestu stručnog suradnika. Završio je stručni studij Primjene informacijske tehnologije u poslovanju na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.