David Bušnja, bacc.ing.aedif.

David Bušnja, bacc.ing.aedif.

projektant - konzultant suradnik
++385 (0)95 488 07 02

David Bušnja zaposlenik je sektora “ZGRADARSTVO” na radnom mjestu projektanta-konzultanta suradnika. Završio je studij građevine na Sveučilištu Sjever Varaždin.