Alen Begovac, bacc.ing.el.

Alen Begovac, bacc.ing.el.

samostalni projektant - konzultant
alen.begovac@tesla.com.hr
++385 (0)95 4488 070

Alen Begovac zaposlenik je sektora “ELEKTROTEHNIKA” na radnom mjestu samostalnog projektanta – konzultanta. Završio je studij elektrotehnike na Sveučilištu Sjever Varaždin.