ROSANA RIBIĆ

DIREKTOR SEKTORA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

dr. sc. Rosana Ribić, dipl. ing. kemije
samostalni istraživač – konzultant

kontakt broj: ++385 (0)98 183 12 06
e-mail: rosana.ribic@tesla.com.hr