GORAN RIBIĆ

GENERALNI DIREKTOR

mag. ing. el.
Ovlašteni inženjer elektrotehnike
Ovlašteni energetski certifikator
Ovlašteni termografista

kontakt broj: ++385 (0)98 162 79 34
e-mail: goran.ribic@tesla.com.hr