ALEN BEGOVAC

DIREKTOR SEKTORA ELEKTROTEHNIKA

bacc.ing.el.
samostalni projektant – konzultant
ovlašteni ispitivač električnih instalacija

kontakt broj: ++385 (0)95 488 07 00
e-mail: alen.begovac@tesla.com.hr