REFERENCE

JAVNA RASVJETA

Uz navedene specijalističke inženjerske usluge, TESLA d.o.o. je kod gotovo svih dolje navedenih referenci svojim klijentima pružala i konzultantske usluge kako slijedi:

1. Izrada prijave (aplikacije) na javni poziv ili natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
– subvencija za provedbu energetskog pregleda javne rasvjete
– subvencija za izradu glavnog projekta modernizacije ili novogradnje javne rasvjete
– subvencija za opremu i radove na izgradnji ili modernizaciji javne rasvjete
2. Izrada prijave (aplikacije) na javni poziv ili natječaj Ministarstva gospodarstva i Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije
3. Pomoć u izradi natječajne dokumentacije javne nabave i provedbi postupka javne nabave

Popis gradova i općina:

 1.  Općina Donja Voća
 2.  Općina Vinica
 3.  Grad Ivanec
 4.  Općina Dubrovačko Primorje
 5.  Općina Hercegovac
 6.  Grad Lepoglava
 7.  Općina Petrijanec
 8.  Općina Klenovnik
 9.  Grad Daruvar
 10.  Općina Gornja Stubica
 11.  Općina Kotoriba
 12.  Općina Stubičke Toplice
 13.  Općina Bednja
 14.  Općina Maruševec
 15.  Općina Vinica
 16.  Općina Dekanovec
 17.  Općina Donji Vidovec
 18.  Općina Marija Bistrica
 19.  Općina Orehovica
 20.  Općina Radoboj
 21.  Općina Belica
 22.  Općina Selnica
 23.  Općina Cestica
 24.  Općina Feričanci
 25.  Općina Tuhelj
 26.  Općina Trnovec Bartolovečki
 27.  Općina Veliki Bukovec
 28.  Grad Đurđevac
 29.  Grad Varaždinske Toplice
 30.  Općina Legrad
 31.  Općina Sračinec
 32.  Općina Nova Kapela
 33.  Grad Novi Marof
 34.  Općina Jesenje
 35.  Općina Vratišinec