REFERENCE

Uz navedene specijalističke inženjerske usluge, TESLA d.o.o. je kod gotovo svih dolje navedenih
referenci svojim klijentima pružala i konzultantske usluge kako slijedi:
1. Izrada prijave (aplikacije) na javni poziv ili natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
– subvencija za provedbu energetskog pregleda javne rasvjete
– subvencija za izradu glavnog projekta modernizacije ili novogradnje javne rasvjete
– subvencija za opremu i radove na izgradnji ili modernizaciji javne rasvjete
2. Izrada prijave (aplikacije) na javni poziv ili natječaj Ministarstva gospodarstva i Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije
3. Pomoć u izradi natječajne dokumentacije javne nabave i provedbi postupka javne nabave

1. Općina Donja Voća
2. Općina Vinica
3. Grad Ivanec
4. Općina Dubrovačko Primorje
5. Općina Hercegovac
6. Grad Lepoglava
7. Općina Petrijanec
8. Općina Klenovnik
9. Grad Daruvar
10. Općina Župa Dubrovačka
11. Općina Gornja Stubica
12. Općina Kotoriba
13. Općina Bednja
14. Grad Varaždin
15. Općina Maruševec
16. Općina Vinica
17. Općina Dekanovec
18. Općina Donji Vidovec
19. Općina Marija Bistrica
20. Općina Orehovica
21. Općina Radoboj
22. Općina Belica
23. Općina Selnica
24. Općina Cestica
25. Općina Feričanci
26. Općina Tuhelj
27. Općina Trnovec Bartolovečki
28. Općina Veliki Bukovec
29. Grad Đurđevac
30. Grad Varaždinske Toplice
31. Općina Legrad
32. Općina Sračinec
33. Općina Nova Kapela
34. Grad Novi Marof
35. Općina Jesenje
36. Općina Vratišinec