Osnovna škola "Franje Serta" Bednja

Technical Specifications:

  • Investitor: Osnovna škola "Franje Serta" Bednja
  • Lokacija: Ljudevita Gaja 15, Bednja
  • Broj zgrada: 2 (dvorana i školska zgrada)
  • Godina izrade projektne dokumentacije: 2017
  • Ukupna korisna površine objekata [m2]: cca. 2.100,00

Tvrtka TESLA d.o.o. izradila je projektno-tehničku dokumentaciju za energetsku obnovu Osnovne škole “Franje Serta” Bednja koja obuhvaća:

  1. Arhitektonski projekt – Energetska obnova toplinske ovojnice
  2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite
  3. Strojarski projekt – Modernizacija sustava grijanja i korištenja OIE

Navedeni projekti su finalizirani. Radovi su izvedeni u kolovozu 2018. godine, a video sa detaljima o projektu možete vidjeti na sljedećem linku.

Povratak na naslovnu / reference