O NAMA – vizija

 

     Dalji razvoj i punu profilaciju tvrtke u budućnosti vidimo u pronalaženju aplikativnih rješenja na području energetike, proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora, proizvodnji bioplina, zaštiti okoliša i istraživanju novih tehnologija za dobivanje pitke vode.