Image Map

 

SEKTOR ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA
Sektor elektrotehniku čini tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju javne rasvjete i sunčanih elektrana, ispitivanjima i izradi ostalih elektrotehničkih projekata i troškovnika.

 

SUNČANE ELEKTRANE

Tipična sunčana elektrana sastoji se od sljedećih osnovnih dijelova: fotonaponski paneli, inverter (pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu) i dvosmjernog brojila. Fotonaponski paneli napravljeni su od niza fotonaponskih ćelija. Svaka fotonaponska ćelija napravljena je od poluvodičkog materijala (isti materijali se koriste i kod proizvodnje foto dioda). Upadom sunčevog zračenja na dva sloja poluvodičkog materijala generira se elektromotorna sila koja uzrokuje protok električne struje – tzv. fotonaponski efekt. Ta proizvedena energija je istosmjerna (DC). Ona se preko solarnih kabela dovodi do DC ormara (zaštita kabela) i onda od DC ormara do invertera, koji ju onda pretvara u izmjeničnu energiju (AC), podešenu na parametre mreže. Takva energija se dovodi do AC ormara (zaštita kabela) i onda do dvosmjernog brojila.  Sam HEP-ov ormar ima 2 brojila: jedno je dvosmjerno brojilo koje mjeri proizvodnju elektrane, a drugo je brojilo koje mjeri potrošnju kuće. Važno je napomenuti da se sva proizvedena energija elektrane prodaje, a iz mreže se dobiva potrebna energija za potrošnju!

Prosječan vijek trajanja panela je 25 godina. U današnje vrijeme je tehnologija za sunčane elektrane mnogo dostupnija nego do prije neku godinu. Cijena 1 W energije dobivenog iz panela kreće se oko 10 kn. Za primjer ćemo uzeti sunčanu elektranu od 10 kW. Cijena elektrane od 10 kW sa ukupnom opremom je cca 180.000 kn. Ugovor o otkupu energije se potpisuje na 14 godina.

TESLA d.o.o. pruža tehničke i konzultantske usluge (projektiranje, apliciranje na fondove, vođenje projekata i nadzor nad izvođenjem radova) s ciljem postizanja maksimalne isplativosti i koristi za naručitelja jer udio fondova u ukupnom iznosu investicije i ostvarene uštede direktno ovise o kvaliteti tehničke dokumentacije i pripremljenosti aplikacije.

Kako TESLA d.o.o. može smanjiti gubitke elektrane već u prvim projektima?

Kako bi se gubici sunčane elektrane smanjili na ostvarivi tehnički minimum projektanti iz tvrtke TESLA
d.o.o. kod izrade tehničke dokumentacije, uz ostale aktivnosti, uvijek provode slijedeće radnje:
1. izlazak na teren – prikupljanje ulaznih podataka i detekcija kritičnih detalja (zasjenjenje, priključenje, …)
2. simulacija i proračun sunčane elektrane u više varijanti kroz specijalistički programski alat PVsyst 5.63 sa
prikazom svih proračunatih gubitaka i očekivanomproizvodnjomelektrane (Yield kWh/kW)
3. uparivanje pretvarača i modula u programskomalatu proizvođača pretvarač (npr. SMA Sunny Design)
4. u idejnom elektrotehničkomprojektu označava se pozicija toplinskih kolektora (opcija – toplinski sustav)
5. izrađuje se nekoliko varijanta tehničkog rješenja (svaka varijanta ima svoje prednosti i nedostatke) te se
u razgovoru s investitoromodabire optimalno rješenje
6. svi podaci koji se prezentiraju kupcu moraju biti argumentirani – podaci bez „trgovačkog pretjerivanja”