Image Map

 

SEKTOR ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA
Sektor elektrotehniku čini tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju javne rasvjete i sunčanih elektrana, ispitivanjima i izradi ostalih elektrotehničkih projekata i troškovnika.

 

JAVNA RASVJETA

Sektor elektrotehnika pruža kompletnu i cjelovitu podršku operaterima (vlasnicima) javne rasvjete kod proširenja,
modernizacije, vođenja, analize ili postizanja ušteda na sustavima javne rasvjete. Nudimo usluge:

1. PROJEKT javne rasvjete
– elektrotehnički projekti javne rasvjete
– ishođenje potrebnih dozvola
– usklađenje tehničkih rješenja s važećim normama
– optimizacija rješenja za ostvarenje nižih troškova
izgradnje, održavanja i pogona

2. ENERGETSKI PREGLED javne rasvjete
– zakonska obaveza operatera javne rasvjete
– namijenjeno za gradove, općine i županije
– podloga za donošenje odluka i uočavanje nedostataka

3. „KATASTAR“ javne rasvjete
– prostorno lociranje svjetiljka javne rasvjete
– definiranje svake svjetiljke njezinim karakteristikama
– nezaobilazni dokument kod kvalitetnog vođenja i
održavanja sustava javne rasvjete

4. APLIKACIJE za HR i EU fondove
– izrada opisa projekta i pripadajućih proračuna
– popunjavanje obrazaca
– ishođenje potrebnih dozvola

5. ELABORAT UŠTEDE na troškovima javne rasvjete
– prijedlog mjera uštede radi smanjenja troškova pogona i
održavanja sustava javne rasvjete
– definiranje točnih tehničkih rješenja uz izradu
pripadajućeg troškovnika