Image Map

 

SEKTOR ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA
Sektor elektrotehniku čini tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju javne rasvjete i sunčanih eletrana, ispitivanjima i izradi ostalih elektrotehničkih projekata i troškovnika.

ISPITIVANJA I MJERENJA

Tvrtka TESLA d.o.o. pruža sljedeće usluge ispitivanja i mjerenja:

1. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJE
– otpor izolacije (8,00 kn/mj.mj)
– indirektni dodir (8,00 kn/mj.mj)
– osvjetljenost (20,00 kn/mj.mj)
– panik rasvjeta (25,00 kn/mj.mj)
– uređaj za isključenje u slučaju hitnosti (50,00 kn/kom)
– niskonaponski razdjelnik (250,00 kn/kom)
– detekcija podžbukne instalacije (150,00 kn/h)
– podešavanje zaštite na prekidačima (100 kn/kom)
– RCD (FID) (ZUDS) uređaj (50 kn/kom)
– minimalni trošak ispitivanja (paušal) (400,00 kn/kpl)

2. ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE
– vizualni pregled (uključen u cijenu)
– otpor uzemljivača (30,00 kn/mj.mj)
– izrada revizione knjige (100,00 kn/kpl)

3. ISPITIVANJE TERMOVIZIJSKOM KAMEROM TERMOGRAFSKI SNIMAK:
– stroja uz osnovnu analizu (200,00 kn/kom)
– objekta uz osnovnu analizu (50,00 kn/fotografiji)
– vrelovodnih i parovodnih instalacija (17,50 kn/m)
– ravnih izoliranih obloga i parnih blokova (12,50 kn/m2)
– izrada protokola (izvješća) IC snimanja prema normi
HRN EN 473 (ili ISO 9712) (2.500,00 kn/kpl)
– izrada podloga snimane lokacije na CD-u
(1.500,00 kn/kpl)
– minimalni trošak ispitivanja (paušal) (400,00 kn/kpl)

4. ISPITIVANJE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE
– mjerenje prema normi IEC 61000-4-30 CLASS A
– izvještaj prema normi EN 50160
– najam i instalacija instrumenta (270 kn/dan)
– izrada protokola (izvješća) (1.500,00 kn/kpl)