Image Map

 

SEKTOR ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA
Sektor elektrotehniku čini tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju javne rasvjete i sunčanih elektrana, ispitivanjima i izradi ostalih elektrotehničkih projekata i troškovnika.