Istraživanje i razvoj novih djelatnosti – proizvodnja i ekspolatacija biomase iz mikroalga

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije iz Programa provjere inovativnog konceptaPOČETAK

Aktivnosti u okviru tvrtke TESLA d.o.o. vezane uz istraživanje i razvoj novih djelatnosti – proizvodnja i ekspolatacija biomase iz mikroalga započinju 2015. godine. Temeljem znanja i velikog iskustava na području obnovljivih izvora energije, proizašlih ih projekata izgradnje najvećih Sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj te praćenjem svjetskih trendova vezanih uz alternativne izvore energije, detektiran je veliki potencijal mikroalga kao vrijedne sirovine.

Mikroalge su evolucijski stari organizmi koji procesom fotosinteze iz ugljikovog(II) dioksida i vode uz prisutnost svjetla i potrebnih nutrijenata proizvode biomasu i kisik. Proučavanjem stanja na svjetskom tržištu, analizom znanstvenih publikacija i patenata s aspekta elektrotehničke struke i s aspekta prirodnih znanosti uočena je mogućnost sinergijske proizvodnje biogoriva i sirovine koja se može koristiti u prehrambenoj i  farmaceutskoj industriji, odnosno sinergijska proizvodnja različitih vrijednih sastojaka iz biomase mikroalga. Razvijeno je idejno rješenje kojim se omogućuje frakcioniranje sastava biomase uz uštedu energije. Kako bi se dokazao naveden koncept bilo je potrebno demonstrirati tehničku izvedivost inovativne metodologije.

To je provedeno kroz PoC6 projekt „Inovativna proizvodnja biodizela iz mikroalgi“ u okviru kojeg je korištenjem mikroalge Chlorela vulgaris dokazana inovativna metodologija na laboratorijskoj skali. Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) iz Programa provjere inovativnog koncepta.


TRENUTNO STANJE

Nakon uspješno završenog PoC6 projekta provedena je analiza isplativosti na temelju uštede energije koja je omogućena inovativnom metodologijom, nastavlja se s istraživačko-razvojnim aktivnostima na području proizvodnje biogoriva iz mikroalga kako bi se stvorile dodatne uštede i postigla konkurentnost cijene dok se komercijalne aktivnosti tvrtke TESLA d.o.o. preusmjeravaju na upotrebu biomase mikroalge kao dodatka prehrani, odnosno kao izvor visokovrijednih sastojaka za potrebe nutricionizma, farmaceutike i kozmetike.

Trenutno se provode aktivnosti izrade potpuno funkcionalnog prototipa obiteljske farme mikroalga, odnosno provodi se scale-up proizvodnje i obrade mikroalga sa laboratorijske skale na veću skalu. Pri tome se koristi mikroalga Spirulina koja je već komercijalno dostupna i prepoznata kao nutritivno vrijedan proizvod.

Proizvodnja se provodi u vanjskim bazenima s tendencijom postepene multiplikacije proizvodnih kapaciteta. Cilj je automatizirana proizvodnja i obrada na velikoj skali te komercijalizacija konačnog proizvoda i razvijenog sustava.