About: novosti

Recent Posts by novosti

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 22.02.2016.

01 – Novi popis povlaštenih proizvođača i popis nositelja projekata OIE Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije objavljen je novi popis povlaštenih proizvođača i novi popis nositelja projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zaključno s 11.02.2016. LINK NA POPIS POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Povlasteni_proizvodjaci_HR_11_02_2016.pdf LINK NA POPIS NOSITELJA PROJEKATA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Nositelji_projekata_HR_11_02_2016.pdf...
Read more

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 10.02.2016.

01 – Novi popis povlaštenih proizvođača i popis nositelja projekata OIE Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije objavljen je novi popis povlaštenih proizvođača i novi popis nositelja projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zaključno s 28.01.2016. LINK NA POPIS POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Povlasteni_proizvodjaci_HR_28_01_2016.pdf LINK NA POPIS NOSITELJA PROJEKATA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Nositelji_projekata_HR_28_01_2016.pdf...
Read more

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 21.01.2016.

01 – Novi popis povlaštenih proizvođača i popis nositelja projekata OIE Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije objavljen je novi popis povlaštenih proizvođača i novi popis nositelja projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zaključno s 14.01.2016. LINK NA POPIS POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Povlasteni_proizvodjaci_HR_14_01_2016.pdf LINK NA POPIS NOSITELJA PROJEKATA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Nositelji_projekata_HR_14_01_2016.pdf...
Read more

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 15.01.2016.

01 – Novi popis povlaštenih proizvođača i popis nositelja projekata OIE Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije objavljen je novi popis povlaštenih proizvođača i novi popis nositelja projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zaključno s 07.01.2016. LINK NA POPIS POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Povlasteni_proizvodjaci_HR_07_01_2016.pdf LINK NA POPIS NOSITELJA PROJEKATA: http://files.hrote.hr/files/PDF/Sklopljeni%20ugovori/Nositelji_projekata_HR_07_01_2016.pdf...
Read more

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 07.01.2016.

01 – Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (NN br. 137/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_137_2583.html 02 – Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN br. 137/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_137_2585.html 03 – Novi popis...
Read more

Recent Comments by novosti

    No comments by novosti yet.