Prema Indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu, otvaranje Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća najavljeno je za ožujak 2017. godine. Aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće: – izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i nakon...
Read more