Monthly Archives: December 2015

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 23.12.2015.
01 – Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN br. 136/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_136_2558.html 02 – Novi popis povlaštenih proizvođača i popis nositelja projekata OIE Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 16.12.2015.
01 – Izmjena Pravilnika o energetskom pregledu i certificiranju zgrada Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 133/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_133_2494.html 02 – Izmjene Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje Na stranicama Narodnih Novina objavljen je...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 04.12.2015.
01 – Izmjene i dopune pravilnika o ograničavanju upotrebe opasnih tvari u električnoj opremi Na stanicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN br. 128/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2424.html 02 – Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije...
Read more