Monthly Archives: November 2015

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 23.11.2015.
01 – Pravila organiziranja tržišta električne energije Na stranicama Narodnih Novina objavljena su Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN br. 121/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2303.html 02 – Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilni o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN br. 123/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2340.html...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 02.11.2015.
01 – Izmjene Pravilnika o provođenju stručnog nadzora Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevisnkog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 107/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_107_2091.html 02 – Izmjene i dopune Pravilnika o...
Read more