Monthly Archives: September 2015

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 16.09.2015.
01 – Javni poziv za dobavljače kućanskih uređaja Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za dobavljače kućanskih uređaja na području Republike Hrvatske u sklopu provedbe mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja LINK: http://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_dobavljace_kucanskih_uredaj_na_podrucju_republike_hrvatske_u_sklopu_provedbe_mjere_poticanja_kupnje_energetski_ucinkovitih_kucanskih_uredaja_v2.pdf 02 – Pojašnjenje vezano uz obavezu izrade energetskih certifikata...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 07.09.2015.
01 – Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom Na stranicama Narodnih Novina objavljeni su Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 085/15) LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1666.html 02 – Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja Na stranicama Narodnih Novina objavljena je Metodologija za određivanje...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 02.09.2015.
01 – Odluka o odabiru korisnika sredstava FZOEU za sufinanciranje EnU u proizvodnji Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljena je Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetski učinkovitih elektromotornih pogona i ostalih mjera energetske učinkovitosti...
Read more