Monthly Archives: July 2015

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 08.07.2015.
01 – NOVI POPIS POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA I POPIS NOSITELJA PROJEKATA Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije objavljen je novi popis povlaštenih proizvođača i popis nositelja projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zaključno s 03.07.2015. LINK: http://www.hrote.hr/default.aspx?id=82 02 – ISPUNJENJE CILJEVA IZ NACIONALNOG PLANA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE Na...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 06.07.2015.
01 – PRAVILNIK O SUSTAVU ZA PRAĆENJE UŠTEDA ENERGIJE Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_71_1368.html 02 – PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE Na stranicama Narodnih Novina objavljen je Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o...
Read more