Monthly Archives: June 2015

WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 29.06.2015.
01 – PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROIZVODA U Narodnim Novinama br. 70/15 od 24.06.2015. objavljen je Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave LINK: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1345.html 02 – NOVI POPISI NOSITELJA PROJEKATA I POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA Na stranicama Hrvatskog operatera tržišta energije objavljen je novi...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 24.06.2015.
01  – OBAVIJEST O ZATVARANJU NATJEČAJA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljene su obavijesti o: a) Zatvaranju javnog poziva fizičkim osobama (građankama / građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća – za građanke i građane LINK: http://www.fzoeu.hr/docs/obavijest_gradankamagradanima_o_zatvaranju_javnog_poziva_enu22232015_v1.pdf b) Zatvaranju javnog...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 23.06.2015.
01 – NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU I UVOĐENJE OIE U OBRAZOVNE USTANOVE Na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljen je pilot projekt “Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”. Natječaj će biti trajno otvoren do 31.12.2020. godine. LINK: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=30985...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 10.06.2015.
01 – ODGOVORI NA PITANJA VEZANI ZA NATJEČAJ SUFINANCIRANJA PROJEKTA ZADRUGA BRANITELJA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljeni su odgovori na pitanja vezani za Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja...
Read more
WEB – PREGLED STANJA NATJEČAJA I ZAKONA NA DAN 03.06.2015.
01 – JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KUPNJE KUĆANSKIH UREĐAJA Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja LINK NA POZIV: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20EnU-5_2015.pdf LINK NA OPĆE UVJETE: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Opci%20uvjeti%20JP%20EnU%205%202015.pdf LINK NA OBRAZAC: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Obrazac%20EnU5%202015.pdf LINK NA LETAK: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/A+++_Letak.pdf LINK NA ZASEBNU...
Read more